Styrelse fram till årsmötet 2023

Vår styrelse i Bröstcancerföreningen Maria Gävleborg

 • Ordförande: Yvonne Bäckius, Gävle
  mobil: 070-2477485, e-post: ybackius@hotmail.com
 • V.ordf: Lena Öberg ( Stödpersons-ansvarig ) Gävle
  mobil: 073-8086086, e-post: lenaoberg50@gmail.com
 • Kassör: Mona Holmgren, Skogsgläntan 14, 812 31 Storvik
  mobil: 070-797 38 66, e-post: mholmgren66@gmail.com
 • Sekreterare: Åsa Nordin, Njutånger
  mobil: 070-3949405, e-post: asa.nordin54@gmail.com
 • Ledamöter:
 • Kerstin Lindy-Gustavsson, Söderhamn
  mobil: 070-3580011, e-post: kerstin.lindy-gustavsson@hotmail.com
 • Elisabeth Hillman, Gävle
  mobil: 070-2344423, e-post: elisabeth_hillman@hotmail.com
 • Ewa Hillman Persson, Gävle
  mobil: 072-7197203, e-post: hillman-persson@hotmail.se
 • Britt-Marie Ståhl, Årsunda
  mobil: 072-2296990, e-post: brittmariesstahl@gmail.com
 • Suppleanter:
 • Anita Nordin, Iggesund
  mobil: 076-8474090, e-post: mormorfarmor2008@live.se
 • Ewa Strömberg, Hofors
  mobil: 019-038 10 52, e-post: ewa.victoria1906@gmail.com
 • Ulla Björk, Bollnäs
  mobil: 070-313 55 84, e-post: bjork.ulla@gmail.com
 • Anette Säker, Söderhamn
  mobil: 070-258 70 13, e-post: anettesaker66@gmail.com
 • Revisorer:
 • Vivianne Bengtsson, Krylbo
  mobil: 070-620 91 20, e-post: vivianne@taktbo.se
 • Anne Sundberg; Hudiksvall
  mobil: 070-386 86 62 , e-post: anne.sundberg@hotmail.se
 • Revisorersättare
 • Britt-Inger Hansson, Hudiksvall
  mobil: 070-262 53 27, e-post: brittinger.hansson@gmail.com
Aktiviteter

Aktiviteter

Bli medlem

Bli medlem